დაჯავშნა

  • დამსვენებლის შემოსვლის დრო – 14:00;
  • გასვლის დრო – 12:00;
  • ოთახის ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით. საგზურის ღერებულებაში შედის საუზმე (8:00 სთ – დან – 10:00 სთ – მდე).
  • სადილის და ვახშმის შემთხვევაში სტუმარი გადაიხდის დამატებით ღირებულებას (საჭიროა წინასწარ შეთანხმდეს ადმინისტრაციასთან);
  • დამსვენებლის სასტუმროში არგამოცხადების შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, თუ სტუმარი არ მიმართავს სასტუმროს ჯავშნის გაუქმების მოთხოვნით ჩამოსვლამდე 14 დღით ადრე, იგი გადაიხდის ერთი ღამის საფასურს.